Zakretna kopča za remen
Zakretna kopča za remen

Zakretna kopča za remen

Pisači serije ZQ600 Plus isporučuju se sa zakretnom kopčom za remen.
Pisač s kopčom za remen
1
Kopča za remen
2
Baterija
Za upotrebu:
  1. Izvadite bateriju.
  2. Kuglu na stražnjoj strani kopče za remen umetnite u utor na dnu pisača.
  3. Umetnite bateriju.
  4. Kopču zakačite preko remena, pazeći da kopča bude sigurno pričvršćena za remen.
    Kopča za remen okretat će se kako bi vam omogućila slobodno kretanje dok nosite pisač.