Upotreba sadržaja za dizajn naljepnica
Upotreba sadržaja za dizajn naljepnica

Upotreba sadržaja za dizajn naljepnica

Odaberite i instalirajte softver koji ćete upotrebljavati za izradu formata naljepnica za vaš pisač.
Jedan od tih alata je ZebraDesigner koji možete preuzeti s mrežne stranice zebra.com/zebradesigner. Možete odabrati alat ZebraDesigner Essentials koji je besplatan ili kupiti alat ZebraDesigner Professional koji nudi moćniji set alata.
Primjer zaslona alata ZebraDesigner Essentials