Izbornik za bateriju
Izbornik za bateriju

Izbornik za bateriju

U ovom odjeljku navode se pojedinosti o izborniku Baterija ovog pisača.
Postavke baterije
Opis
Health (Ispravnost)
Označava trenutnu ispravnost baterije, primjerice dobra, na kraju svog radnog vijeka, itd.
SGD: power.health
Cycle Count (Broj ciklusa)
Prikazuje dosadašnji broj ciklusa punjenja baterije.
SGD: power.cycle_count
Serial Number (Serijski broj)
Prikazuje serijski broj baterije.
SGD: power.serial_number_string
Timeout (Seconds) (Vremensko ograničenje baterije (u sekundama))
Prikazuje, te ako je potrebno, mijenja vremensko ograničenje baterije.
SGD: power.inactivity_timeout_ alt
Voltage (Napon)
Prikazuje trenutnu razinu napona baterijskog modula.
SGD: power.voltage
Warning (Upozorenje)
SGD: power.low_battery_warning
DTR Control (Kontrolni vod DTR)
SGD: power.dtr_power_off
Predicted Capacity (Predviđeni kapacitet)
SGD: power.relative_state_of_ charge
Battery Capacity (Kapacitet baterije)
Kapacitet baterije izmjeren u mAh.
SGD: power.remaining_capacity
Charger Status (Status punjača)
Prikazuje postoji li punjač baterije.
SGD: power.chrgr_status
Battery Health (Zdravlje baterije)
SGD: power.percent_health