Kontaktiranje tehničke podrške
Kontaktiranje tehničke podrške

Kontaktiranje tehničke podrške

Ako imate problema prilikom upotrebe pisača, obratite se službi za tehničku ili sistemsku podršku. Ako postoji problem s pisačem, oni će obratiti centru za globalnu korisničku podršku tvrtke Zebra na zebra.com/support.
Prije kontaktiranja globalne korisničke podrške tvrtke Zebra prikupite sljedeće informacije:
  • Serijski broj uređaja
  • Broj modela ili naziv proizvoda
  • Kôd konfiguracije proizvoda (PCC) (15-znamenkasti broj koji se nalazi na naljepnici na stražnjoj strani uređaja i na konfiguracijskoj naljepnici)
Zebra odgovara na upite putem e-pošte, telefona ili faksa unutar vremenskog ograničenja navedenog u ugovorima o usluzi. Ako vaš problem ne može riješiti globalna korisnička podrška tvrtke Zebra, možda ćete morati vratiti opremu radi servisiranja pa ćete tada dobiti specifične upute.
Ako ste svoj proizvod kupili od poslovnog partnera tvrtke Zebra, podršku zatražite od poslovnog partnera.