Izbornik Tools (Alati)
Izbornik Tools (Alati)

Izbornik Tools (Alati)

U ovom odjeljku navode se pojedinosti o izborniku za alate pisača.
Postavka izbornika za alate
Opis
Print Information (Informacije o ispisivanju)
Ispisuje konfiguracijsku naljepnicu pisača, profil senzora, podatke crtičnih kodova, podatke o fontovima, slike, formate, izvješće s dvije tipke i postavke mreže.
SGD: device.user_vars.display_ wmlsg_printlist
Backlight Timeout (Istek vremena pozadinskog osvjetljenja)
Podešava trajanje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona u sekundama.
SGD: display.backlight_on_time
Power Up Action (Radnja prilikom uključivanja)
Postavite radnju koju će pisač poduzeti prilikom pokretanja, primjerice bez kretanja, kalibracija itd.
SGD: ezpl.power_up_action
Head Close Action (Radnja prilikom zatvaranja glave)
Postavite radnju koju će pisač poduzeti kad zatvorite ispisnu glavu, primjerice ulaganje, kalibracija itd.
SGD: ezpl.head_close_action
Load Defaults (Učitaj zadano)
Vraća specifične postavke pisača, poslužitelja ispisivanja i mreže na zadane tvorničke postavke. Budite oprezni prilikom učitavanja zadanih postavki jer ćete morati ponovo učitati sve postavke koje ste ručno promijenili. Ova stavka izbornika dostupna je u dva korisnička izbornika s različitim tvorničkim vrijednostima za svaku od njih.
SGD: ezpl.load_defaults
Label Length Cal (Kalibracija duljine naljepnice)
Kalibrirajte pisač kako biste podesili duljinu naljepnice.
Diagnostic Mode (Dijagnostički način rada)
Ovim dijagnostičkim alatom podesite pisač tako da izbacuje heksadecimalne vrijednosti za sve podatke koje primi.
SGD: device.user_vars.display_ diagnostic_list
ZBI Enabled? (ZBI omogućen?)
Ova stavka izbornika naznačuje je li opcija Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0TM.) omogućena na vašem pisaču. Ako želite kupiti tu opciju, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Zebra i zatražite dodatne informacije.
SGD: zbi.key
Password Protect (Zaštita lozinkom)
Odaberite razinu zaštite lozinkom za stavke korisničkog izbornika. Zadana lozinka pisača je 1234.
SGD: display.password.level