Sigurnost baterije
Sigurnost baterije

Sigurnost baterije

Izbjegavajte nehotično kratko spajanje bilo koje baterije. Ako kontakti baterije dođu u kontakt s vodljivim materijalom, doći će do kratkog spoja baterije, što može izazvati opekline i druge ozljede te može izazvati požar.
Uvijek pravilno odložite upotrijebljene baterije.
Uporaba bilo kojeg punjača koji tvrtka Zebra nije izričito odobrila za baterije mogla bi prouzročiti oštećenja baterija ili pisača te poništiti jamstvo.
Nemojte spaljivati, rastavljati, spajati u kratki spoj ili izlagati temperaturama višim od 65 °C (149 °F).