Smart Charger 2 – indikatori statusa punjenja
Smart Charger 2 – indikatori statusa punjenja

Smart Charger 2 – indikatori statusa punjenja

Model SC2 upotrebljava LED indikator za naznaku statusa punjenja u zelenoj, žutoj ili jantarnoj boji, kao što je prikazano u nastavku.
Ulaz istosmjernog napajanja
Indikator
Status baterije
Postoji
Zelena
Nema baterije
Postoji
Zelena
Potpuno napunjena
Postoji
Žuta
Puni se
Postoji
Jantarna
Kvar
Postoji
Isključen
Postoji + stanje baterije = SLABO
Ikona punjenja baterije naznačuje status punjenja. Vrijeme punjenja za sve baterije je 2 sata.