Metalna kopča za remen
Metalna kopča za remen

Metalna kopča za remen

Pisač ZQ630 Plus ima alternativnu opciju metalne kopče za remen koja pruža veću čvrstoću.
Kopča se sigurno pričvršćuje na pisač s pomoću dva križna vijka sa zaobljenom glavom. Može se upotrebljavati neovisno ili u kombinaciji s tvrdom torbicom. Više informacija potražite na zebra.com/accessories.
Metalna kopča za remen bez tvrde torbice
Metalna kopča za remen s tvrdom torbicom