Početni izbornik
Početni izbornik

Početni izbornik

U ovom je odjeljku opisano kako navigirati početnim izbornikom.
Za kretanje od ikone do ikone u početnom izborniku pritisnite bilo koju od tipki
ARROW
(Strelica). Kad je ikona odabrana njezine se boje poništavaju kako bi se ona istaknula.
Ikona izbornika SETTINGS (Postavke)
Odabrana ikona izbornika SETTINGS (Postavke)
Za odabir istaknute ikone iz izbornika i ulazak u izbornik pritisnite tipku
OK
(U redu).
Pritisnite tipku
LEFT SELECT
(Lijeva tipka za odabir) kako biste izašli iz početnog izbornika i vratili se na neaktivan zaslon. Nakon 15 sekundi neaktivnosti na početnom izborniku pisač će se automatski vratiti na neaktivan zaslon.