Korisnički izbornici
Korisnički izbornici

Korisnički izbornici

Sljedeći popis opisuje ikone korisničkog izbornika koje se upotrebljavaju za promjenu konfiguracije pisača. Za promjenu konfiguracija pisača posjetite Konfiguracija pisača.
Izbornik s postavkama
Izbornik s alatima
Izbornik za mreže
Izbornik RFID
Izbornik za jezik
Izbornik senzora
Izbornik za komunikaciju
Izbornik za bateriju