Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno ispisivanje aplikatora)
Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno ispisivanje aplikatora)
View content for :
Product:

Print (Ispisivanje) > Applicator (Aplikator) > Applicator Reprint (Ponovno ispisivanje aplikatora)

Odredite je li potrebna visoka ili niska vrijednost kako bi aplikator ponovo ispisao naljepnicu.
Omogućuje ili onemogućuje naredbu
~PR
, koja ponovo ispisuje zadnju ispisanu naljepnicu kad je omogućena. Omogućuje i gumb
Reprint
(Ponovno ispisivanje) na početnom zaslonu
Home
.
Prihvaćene vrijednosti:
Low (Nisko)
High (Visoko)
Povezane naredbe ZPL:
^JJ
~PR
Upotrijebljena naredba SGD:
device.applicator.reprint