Stan Ethernet/wskaźniki aktywności
Stan Ethernet/wskaźniki aktywności

Stan Ethernet/wskaźniki aktywności

Wskaźniki na złączu wskazują stan i aktywność.
Stan Ethernet/wskaźniki aktywności
Stan kontrolki
Opis
Obie WYŁ.
Nie wykryto połączenia Ethernet
Zielona
Wykryto połączenie 100 Mb/s
Zielona z migającą bursztynową
Wykryto połączenie 100 Mb/s i aktywność Ethernet
Bursztynowa
Wykryto połączenie 10 Mb/s
Bursztynowa z migającą zieloną
Wykryto połączenie 10 Mb/s i aktywność Ethernet
1
Zielona kontrolka LED
2
Bursztynowa kontrolka LED