Povezivanje sa računarom koristeći USB port štampača
Povezivanje sa računarom koristeći USB port štampača
View content for :
Product:

Povezivanje sa računarom koristeći USB port štampača

 1. Nakon instaliranja upravljačkih programa, uklonite nalepnicu koja prekriva USB port.
 2. Povežite USB kabl u USB port na štampaču.
 3. Povežite drugi kraj USB kabla u računar.
 4. Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u priključak za napajanje naizmeničnom strujom na zadnjoj strani štampača.
 5. Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u odgovarajuću utičnicu za struju.
 6. Uključite (
  I
  ) štampač.
  Dok se štampač uključuje, računar dovršava instalaciju upravljačkog programa i prepoznaje štampač.
  Ako niste prvo instalirali upravljačke programe, pogledajte odeljak Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač.