Menu użytkownika
Menu użytkownika
View content for :
Product:

Menu użytkownika

Użyj menu użytkownika drukarki, aby skonfigurować drukarkę zgodnie z potrzebami.
Szczegółowe informacje na temat każdego z tych menu można znaleźć w sekcjach Menu systemowe, Menu połączenia, Menu drukowania, Menu RFID i Menu pamięci masowej.
Ustawienia drukarki można modyfikować za pomocą menu użytkownika lub opcjonalnie przy użyciu metod wymienionych poniżej. (Opisy menu użytkownika w tej sekcji zawierają informacje o tych opcjonalnych metodach, jeśli są dostępne).
  • Polecenia ZPL i Set/Get/Do (SGD). (Więcej informacji można znaleźć w przewodniku programowania Zebra dostępnym na stronie zebra.com/manuals).
  • Strony internetowe drukarki, w przypadku gdy drukarka ma aktywne przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z serwerem druku. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w przewodniku użytkownika przewodowych i bezprzewodowych serwerów druku ZebraNet na stronie zebra.com/manuals).
Do zmiany niektórych ustawień można również użyć kreatorów zadań drukarki (patrz Kreatory drukarek).