Postavke jezika
Postavke jezika
View content for :
Product:

Postavke jezika

Postavke jezika
Postavka jezika
Opis
Command Language (Jezik komandi)
Izaberite odgovarajući jezik komandi.
Prihvatljive vrednosti:
Nisu sve vrednosti prihvatljive na svim štampačima. Koristite
! U1 getvar "allcv"
komandu da biste videli opseg vrednosti koje štampač podržava. Mogu da budu dostupne i druge vrednosti osim navedenih, u zavisnosti od verzije firmvera koja se koristi.
  • EPL_ZPL
  • EPL
  • ZPL
  • HYBRID_XML_ZPL
  • APL-D
  • APL-I
SGD komanda koja se koristi:
device.languages
Emulation (Emulacija)
Ako su na štampaču instalirane aplikacije za virtuelni uređaj/emulaciju, možete da ih omogućite ili onemogućite. Da biste videli da li je neka od njih instalirana na štampaču, koristite
getvar
obrazac jedne od SGD komandi u nastavku.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku za odgovarajući virtuelni uređaj/emulaciju ili se obratite lokalnom prodavcu.)
SGD komanda koja se koristi:
apl.enable
device.languages