זיכרון לא נדיף
זיכרון לא נדיף

זיכרון לא נדיף

זיכרון אלקטרוני השומר על הנתונים גם כשהמדפסת אינה מחוברת לחשמל.