דרכים אחרות לשינוי הגדרות המדפסת
דרכים אחרות לשינוי הגדרות המדפסת
View content for :
Product:

דרכים אחרות לשינוי הגדרות המדפסת

סעיף זה מסביר את הפרמטרים של המדפסת וכולל דרכים להצגה או לשינוי ההגדרות בעזרת הכלים הבאים:
  • פקודות ZPL ו-Set/Get/Do ‏(SGD) (לקבלת מידע נוסף עיין במדריך התכנות של Zebra.)
  • דפי האינטרנט של המדפסת, כאשר המדפסת מחוברת דרך שרת הדפסה קווי או אלחוטי (לקבלת מידע נוסף, ראה ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide (מדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים של ZebraNet)).