c-zt4x1-cleaning-schedule-and-procedures
Harmonogram i procedury czyszczenia

Harmonogram i procedury czyszczenia

Rutynowa konserwacja profilaktyczna jest kluczowym elementem normalnej pracy drukarki. Dbając o drukarkę, można zminimalizować potencjalne problemy i osiągnąć/utrzymać wymagane standardy jakości druku.
Z czasem ruch nośnika lub taśmy w poprzek głowicy drukującej odbywa się przez ochronną powłokę ceramiczną, co powoduje naświetlanie i ostatecznie uszkodzenie elementów drukujących (punktów). Aby uniknąć otarć:
  • Często czyść głowicę drukującą.
  • Zmniejsz ciśnienie głowicy drukującej i temperaturę spalania (zaciemnienie), optymalizując równowagę między tymi dwoma ustawieniami.
  • W przypadku korzystania z trybu druku termotransferowego należy upewnić się, że taśma jest tak szeroka jak nośnik lub szersza od niego. Zapobiega to narażeniu elementów głowicy drukującej na bardziej ścierne materiały etykietowe.
Firma Zebra nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane stosowaniem w drukarce płynów czyszczących.
W tym rozdziale opisano specjalne procedury czyszczenia. Przestrzegaj zalecanego harmonogramu czyszczenia podanego w poniższej tabeli.
Zalecane okresy czyszczenia mają wyłącznie charakter orientacyjny. Czyszczenie może być konieczne częściej, w zależności od zastosowania i nośnika używanego do drukowania.
Zalecany harmonogram czyszczenia
Miejsce
Metoda
Interwał
Rozpuszczalnik*
Tryb bezpośredni termiczny: Po każdej rolce nośnika (lub 150 m nośnika składanego).
Tryb termotransferu: Po każdej rolce taśmy.
Wałek dociskowy
Rozpuszczalnik*
Czujniki nośnika
Przedmuchanie
Czujnik taśmy
Przedmuchanie
Ścieżka nośnika
Rozpuszczalnik*
Ścieżka przebiegu taśmy
Rozpuszczalnik*
Rolka dociskowa (część opcji odklejania)
Rozpuszczalnik*
Moduł obcinaka
Przy cięciu ciągłych, wrażliwych na nacisk nośników
Rozpuszczalnik*
Po każdej rolce nośnika (lub częściej, zależnie od zastosowania i nośnika).
Przy cięciu przywieszek lub podkładu etykiet
Rozpuszczalnik* i przedmuchanie powietrzem
Po każdych dwóch lub trzech rolkach nośnika.
Listwa odrywania/odklejania
Rozpuszczalnik*
Raz w miesiącu.
Czujnik pobierania etykiety
Przedmuchanie
Raz na sześć miesięcy.
* Zebra zaleca stosowanie zestawu konserwacji profilaktycznej (nr katalogowy 47362 lub nr katalogowy 105950-035 — multipakiet). Zamiast zestawu do konserwacji profilaktycznej można użyć niestrzępiącej się ściereczki nasączonej alkoholem izopropylowym 99,7%.
W przypadku drukarek o rozdzielczości 600 dpi należy używać folii czyszczącej Save-a-Printhead. Ten specjalny materiał usuwa z głowicy nagromadzone zanieczyszczenia, nie powodując uszkodzenia głowicy. Dodatkowe informacje można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora.