Connection (Veza) Networks (Mreže) IP Alternate Port (IP alternativni port)
Connection (Veza) Networks (Mreže) IP Alternate Port (IP alternativni port)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Networks (Mreže)
IP Alternate Port (IP alternativni port)

Ova komanda podešava broj porta za alternativni TCP port.
Serveri za štampanje koji podržavaju ovu komandu istovremeno će nadgledati veze na primarnom i alternativnom portu.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.port_alternate
wlan.ip.port_alternate
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)