Print (Štampanje) Label Position (Položaj nalepnice) Collection Method (Metod prikupljanja)
Print (Štampanje) Label Position (Položaj nalepnice) Collection Method (Metod prikupljanja)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Label Position (Položaj nalepnice)
Collection Method (Metod prikupljanja)

Izaberite metod prikupljanja koji je kompatibilan sa opcijama dostupnim na štampaču.
Prihvatljive vrednosti:
Tear Off, Peel Off, Rewind, Cutter, Delayed Cut, Linerless Peel, Linerless Rewind, Linerless Tear, Applicator, Linerless Cut, Linerless Delayed Cut
Povezane ZPL komande:
^MM
SGD komanda koja se koristi:
media.printmode
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print mode (Režim štampanja)