Vežba 1: Kopirajte datoteke na USB fleš uređaj i obavite preslikavanje na USB
Vežba 1: Kopirajte datoteke na USB fleš uređaj i obavite preslikavanje na USB
View content for :
Product:

Vežba 1: Kopirajte datoteke na USB fleš uređaj i obavite preslikavanje na USB

Ova vežba pokazuje uobičajenu praksu ručnog ažuriranja štampača najnovijim firmverom i formatom nalepnica.
Podržava USB fleš uređaje (USB stik ili memorijski stik) do 1 terabajta (TB). Štampač neće prepoznati disk jedinice koje su veće od 1 TB.
USB fleš uređaj mora da bude formatiran pomoću sistema datoteka FAT. Nazivi datoteka mogu da sadrže isključivo 1 do 16 alfanumeričkih znakova (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Koristi samo ASCII znakove. Nemojte koristiti azijske znakove, ćirilične znakove niti akcentovane znakove u nazivima datoteka. Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
 1. Na USB fleš uređaju:
  1. Kreirajte fasciklu:
   Zebra
  2. U toj fascikli napravite tri poddirektorijuma:
   app
   commands
   files
 2. U fasciklu
  /app
  stavite kopiju najnovijeg firmvera za štampač.
 3. U fasciklu
  /files
  stavite sledeću datoteku:
  Datoteka 1:
  ZEBRA.BMP
 4. U fasciklu
  /commands
  stavite sledeću datoteku:
  Datoteka 2:
  SAMPLELABEL.TXT
  Datoteka 3:
  LOGO.ZPL
 5. Umetnite medije u štampač. Pogledajte Umetanje medija u rolni.
 6. Umetnite USB fleš jedinicu u host USB port na štampaču.
 7. Pratite korisnički interfejs i sačekajte.
  Ako se verzija firmvera na USB fleš uređaju razlikuje od verzije instalirane na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač. Indikator podataka će treperiti zeleno dok se firmver preuzima. Štampač će se ponovo pokrenuti, a svi indikatori će treperiti. Nakon dovršetka ažuriranja firmvera, indikator
  STATUS
  će početi da svetli zeleno pošto je firmver proveren i instaliran. Izveštaj o konfiguraciji štampača se automatski štampa i ažuriranje firmvera je završeno.
 8. Uklonite USB fleš jedinicu iz štampača.
Vežba 1: Napredne korisničke informacije
Omogućite/onemogućite preslikavanje:
! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value"
– Vrednosti:
"on"
ili
"off"
Omogućite/onemogućite automatsko preslikavanje do kojeg dolazi kada se USB fleš uređaj poveže na u host USB port:
! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value"
– Vrednosti:
"on"
ili
"off"
Broj ponovnih pokušaja preslikavanja – odredite koliko će puta operacija preslikavanja biti ponovljena ako ne uspe:
! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value"
– Vrednosti:
0
do
65535
Promenite putanju za datoteke sa USB-a – ponovo programirajte lokaciju datoteka koju štampač pretražuje da bi preuzeo datoteke iz USB memorije tokom operacija preslikavanja.
! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path"
– Podrazumevano:
"zebra/appl"
Promenite putanju za datoteke na USB – ponovo programirajte lokaciju datoteka gde štampač stavlja datoteke na USB memoriju tokom operacija preslikavanja.
! U1 setvar "usb.mirror.path" "path"
– Podrazumevano:
"zebra"
Omogućavanje/onemogućavanje host USB porta
! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
– Vrednosti:
"on"
ili
"off"