Zebra rešenje za štampanje nalepnica
Zebra rešenje za štampanje nalepnica
View content for :
Product:

Zebra rešenje za štampanje nalepnica

Veliki skup mogućnosti i resursa Zebra štampača pruža mogućnost štampanja bez povezivanja ili kao deo većeg sistema za štampanje.
Štampač je samo jedan od tri dela rešenja za štampanje. Da biste štampali; potrebni su vam Zebra štampač, kompatibilne nalepnice (i traka ako se koristi sa nalepnicama za termalni prenos) i softver (upravljački program, mobilne aplikacije, programiranje itd.), koji štampaču prenosi šta treba da radi i štampa.
Koristite besplatni Zebra softver za dizajniranje nalepnica i obrazaca ZebraDesigner kako biste kreirali dizajnerska rešenja za nalepnice profesionalnog izgleda i štampali ih.
Zebra pruža kompletan paket besplatnog Link-OS softvera: aplikacije za mobilne uređaje i računare, upravljački programi, pomoćni programi za podešavanje, alatke za nadgledanje i upravljanje štampanjem, uvoz grafike i fontova, slanje komandi za programiranje, ažuriranje firmvera i preuzimanje datoteka. Paket Link-OS ima emulaciju za širok opseg drugih jezika za kontrolu štampača putem Link-OS Virtual Devices (Virtuelni uređaji), a obuhvata i besplatnu PDF Direct aplikaciju za emulaciju.
Štampač može da štampa više sačuvanih zadataka za štampanje bez povezivanja sa drugim uređajima ili sistemima, putem ekrana u boji osetljivog na dodir.
Zebra veb lokacija ili prodavac će vam pomoći da identifikujete medije za željeni način upotrebe.