Connection (Veza) WLAN WLAN Country Code (WLAN kôd zemlje)
Connection (Veza) WLAN WLAN Country Code (WLAN kôd zemlje)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Country Code (WLAN kôd zemlje)

Kôd zemlje definiše regulatornu zemlju za koju je bežični radio trenutno konfigurisan.
Lista kodova zemalja specifična je za svaki štampač i zavisi od modela štampača i konfiguracije bežičnog radija. Lista je podložna promenama, dodavanju ili brisanju sa bilo kojim ažuriranjem firmvera, u bilo kom trenutku, bez obaveštenja.
Da biste utvrdili kodove zemalja dostupne na štampaču, izdajte
!
Komanda
U1 getvar "wlan"
služi za vraćanje svih komandi povezanih sa WLAN postavkama. Pronađite komandu
wlan.country.code
u rezultatima i pogledajte kodove zemalja dostupne za štampač.
SGD komanda koja se koristi:
wlan.country_code