RFID Read RFID Data (Čitanje RFID podataka)
RFID Read RFID Data (Čitanje RFID podataka)
View content for :
Product:

RFID
Read RFID Data (Čitanje RFID podataka)

Očitajte i vratite navedene podatke sa RFID oznake koja se nalazi iznad RFID antene. Ne dolazi do pomeranja štampača tokom čitanja podataka oznake. Glava za štampanje može da bude otvorena ili zatvorena.
Da biste pročitali i prikazali informacije pohranjene na RFID oznaci:
  1. Postavite RFID oznaku sa primopredajnikom iznad RFID antene.
  2. Dodirnite
    Read RFID Data (Čitanje RFID podataka)
    .
Rezultati testa se prikazuju na ekranu.
Povezane ZPL komande:
^RF
SGD komanda koja se koristi:
rfid.tag.read.content
rfid.tag.read.execute