Connection (Veza) Wired (Žična) Wired Mac Address (MAC adresa žične veze)
Connection (Veza) Wired (Žična) Wired Mac Address (MAC adresa žične veze)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Wired (Žična)
Wired Mac Address (MAC adresa žične veze)

Pogledajte Media Access Control (MAC) adresu žičnog servera za štampanje. Ovu vrednost nije moguće izmeniti.
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.mac_addr
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)