Čišćenje opcionog sekača
Čišćenje opcionog sekača
View content for :
Product:

Čišćenje opcionog sekača

Ovaj postupak služi kao nastavak čišćenja putanje medija za štampače sa instaliranim opcionim sekačem.
Plastične površine putanje medija mogu da se čiste, ali ne i unutrašnja sečiva ili mehanizam sekača.
Mehanizam sečiva sekača ne zahteva održavanje niti čišćenje. NEMOJTE da čistite sečivo. Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje.
Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.
Korišćenje neodobrenih alatki, štapića sa pamučnom vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd. može oštetiti ili skratiti radni vek sekača ili dovesti do zaglavljivanja sekača.
  1. Obrišite žlebove i plastične površine ulaznog (unutrašnja strana) i izlaznog (spoljna strana) otvora za medije na sekaču. Očistite unutrašnjost područja koja su označena plavom bojom.
  2. Po potrebi ponovite postupak da biste uklonili sve ostatke lepka ili prljavštine nakon sušenja.
    Prikazuje čišćenje sekača