Storage (Memorija) USB Print from E: (Štampanje sa E:)
Storage (Memorija) USB Print from E: (Štampanje sa E:)
View content for :
Product:

Storage (Memorija)
USB
Print from E: (Štampanje sa E:)

Izaberite datoteke za štampanje iz E: memorije štampača.
 1. Dodirnite
  polje
  pored željenih datoteka. Takođe je dostupna opcija
  Select All (Izaberi sve)
  .
 2. Dodirnite
  znak potvrde
  da biste odštampali izabrane datoteke.
SGD komanda koja se koristi:
usb.host.write_list