Connection (Veza) Networks (Mreže) IP Port (IP port)
Connection (Veza) Networks (Mreže) IP Port (IP port)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Networks (Mreže)
IP Port (IP port)

Ova postavka štampača odnosi se na broj porta internog žičnog servera za štampanje koji TCP usluga štampe nadgleda. Na ovaj port treba da bude usmerena normalna TCP komunikacija sa hosta.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
SGD komanda koja se koristi:
internal_wired.ip.port
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
TCP/IP Settings (TCP/IP postavke)