System (Sistem) Program Language (Jezik programa) Virtual Device (Virtuelni uređaj)
System (Sistem) Program Language (Jezik programa) Virtual Device (Virtuelni uređaj)
View content for :
Product:

System (Sistem)
Program Language (Jezik programa)
Virtual Device (Virtuelni uređaj)

Ako su na štampaču instalirane aplikacije za virtuelni uređaj, možete da ih prikažete ili omogućite/onemogućite u ovom korisničkom meniju.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Prihvatljive vrednosti:
NONE
ili svi Link-OS virtuelni uređaji biće na listi ovde