Print (Štampanje) Sensors (Senzori) Sensor Type (Tip senzora)
Print (Štampanje) Sensors (Senzori) Sensor Type (Tip senzora)
View content for :
Product:

Print (Štampanje)
Sensors (Senzori)
Sensor Type (Tip senzora)

Izaberite između
transmisivnog
i
refleksivnog
prepoznavanja medija, u skladu sa tipom medija koji koristite.
Transmissive
(vidi kroz medij i podlogu) – koristi se za prepoznavanje proreza / mreže za uobičajene nalepnice i kontinuirane medije. Nema oznaka za praćenje niti ureza na tim medijima.
Reflective
– koristi se za detekciju crne oznake / linije i ureza/otvora na zadnjoj strani medija. Crne oznake i otvori ne reflektuju kao podloga ili papir.
Prihvatljive vrednosti:
TRANSMISSIVE, REFLECTIVE
Povezane ZPL komande:
^JS
SGD komanda koja se koristi:
device.sensor_select
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Media Setup (Podešavanje medija)