Zebra ZKDU – dodatna oprema za štampač
Zebra ZKDU – dodatna oprema za štampač

Zebra ZKDU – dodatna oprema za štampač

Zebra ZKDU (jedinica za prikaz tastature) je mala jedinica terminala koja se povezuje sa štampačem radi pristupa EPL ili ZPL obrascima nalepnica koji su sačuvani u štampaču.
ZKDU je isključivo terminal i nema mogućnost skladištenja podataka niti podešavanja parametara.
ZKDU se koristi za sledeće funkcije:
  • Navođenje obrazaca nalepnica sačuvanih u štampaču
  • Preuzimanje obrazaca nalepnica sačuvanih u štampaču
  • Unos promenljivih podataka
  • Štampanje nalepnica
  • Prebacivanje između EPL i ZPL na dvojnu podršku za format jezika štampača / tipove obrazaca. Oni mogu da se čuvaju i štampaju na novijim modelima Zebra štampača za nalepnice.
Prikazuje Zebra ZKDU