Connection (Veza) Networks (Mreže) Reset Network (Resetuj mrežu)
Connection (Veza) Networks (Mreže) Reset Network (Resetuj mrežu)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
Networks (Mreže)
Reset Network (Resetuj mrežu)

Ova opcija resetuje žični ili bežični server za štampanje i čuva promene koje ste napravili na mrežnim postavkama.
Morate da resetujete server za štampanje kako bi promene mrežnih postavki postale aktivne.
Prikazuje ekran menija Wizards (Čarobnjaci).
Povezane ZPL komande:
~WR
SGD komanda koja se koristi:
device.reset
Veb stranica štampača:
Print Server Settings (Postavke servera za štampanje)
Reset Print
Server (Resetovanje servera za štampanje)