Meniji memorije
Meniji memorije
View content for :
Product:

Meniji memorije

Koristite ovaj meni za upravljanje operacijama u vezi sa datotekama na štampaču, pristupanje spoljnim datotekama preko USB hosta i štampanje formata nalepnica.