Korišćenje funkcije Print Touch i njenih NFC mogućnosti
Korišćenje funkcije Print Touch i njenih NFC mogućnosti
View content for :
Product:

Korišćenje funkcije Print Touch i njenih NFC mogućnosti

Funkcija Zebra Print Touch omogućava vam da prislonite NFC uređaj zasnovan na operativnom sistemu Android™ (kao što je pametni telefon ili tablet) uz NFC (Near Field Communication) lokator sa Print Touch logotipom (1) da biste uparili uređaj sa štampačem. Ova funkcija vam omogućava da koristite uređaj da biste pružili informacije koje se od vas traže, a zatim da odštampate nalepnicu pomoću tih informacija.
Neki uređaji možda ne podržavaju NFC komunikaciju sa štampačem dok ne promenite njihove postavke. Ako naiđete na probleme, obratite se dobavljaču usluga ili proizvođaču pametnog uređaja da biste dobili više informacija.
Print Touch lokacija (pasivni NFC)
Prikazuje lokaciju Print Touch NFC oznake za uparivanje štampača.