Connection (Veza) WLAN WLAN Security (WLAN bezbednost)
Connection (Veza) WLAN WLAN Security (WLAN bezbednost)
View content for :
Product:

Connection (Veza)
WLAN
WLAN Security (WLAN bezbednost)

Izaberite tip bezbednosti koji se koristi na vašoj WLAN mreži.
Povezane ZPL komande:
^WX
SGD komanda koja se koristi:
wlan.security
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
Network Communications Setup (Podešavanje mrežne komunikacije)
Wireless Encryption Setup (Podešavanje bežičnog šifrovanja)