תפריטי מערכת
תפריטי מערכת
View content for :
Product:

תפריטי מערכת

השתמש בפריטי התפריט System (מערכת) כדי לקבוע את תפקוד המדפסת, אפשרויות הפעלה, שפות וכדי לשחזר הגדרות ברירת מחדל.
מציג את מסך התפריט Wizards (אשפים).