לאחר שהמדפסת מחוברת
לאחר שהמדפסת מחוברת

לאחר שהמדפסת מחוברת

כעת, לאחר שיש תקשורת בסיסית אל המדפסת, בדוק את התקשורת של המדפסת והתקן יישומים, מנהלי התקן או כלי עזר אחרים הקשורים אל המדפסת.