שימוש בכוונון רוחב ההדפסה הידני
שימוש בכוונון רוחב ההדפסה הידני

שימוש בכוונון רוחב ההדפסה הידני

השתמש בנוהל זה כדי להגדיר את רוחב ההדפסה המרבי ללא תכנות.
אל תגדיר את רוחב ההדפסה כך שיהיה רחב יותר מרוחב המדיה. עלולים להיגרם נזק לראש ההדפסה וגליל ההדפסה (הנעה) או פגיעה באורך חיי הרכיבים שלהם.
 1. לחץ על הלחצן
  PAUSE
  (השהיה) כאשר
  Pause indicator
  (מחוון ההשהיה) מאיר בצהוב.
 2. המדפסת מדפיסה תיבה בגודל 16 מ"מ (0.63 אינץ') ועוצרת לרגע.
 3. המדפסת מדפיסה לאחר מכן תיבה מעט רחבה יותר ועוצרת שוב.
  כדי לחזור להגדרת רוחב ההדפסה המרבי, אפשר למדפסת להמשיך מבלי ללחוץ על הלחצן
  Feed
  (הזנה).
 4. כאשר תראה שהמדפסת הדפיסה תיבה המתאימה לרוחב המדיה שלך, לחץ על הלחצן
  FEED
  (הזנה) כדי לקבוע את רוחב ההדפסה ולחזור למצב 'מוכן'.