התקנים אופציונליים לטיפול במדיה
התקנים אופציונליים לטיפול במדיה

התקנים אופציונליים לטיפול במדיה

השתמש בהתקנים אופציונליים קלים להוספה אלה לטיפול במדיה כדי לשנות את המדפסת בהתאם לצורכי המדיה שלך.
המדפסת תאמת כל שינוי חומרה ותקבע את תצורת המדפסת בהתאם לצורך במהלך הפעלה מחדש.
  • המדפסת לא תזהה הוספת מתאם גודל לליבת גליל מדיה או שינויים.
  • התקני מדיה אופציונליים אלה לא דורשים הסרה עבור פעולה תקינה וניקוי.
  • יחידות החיתוך מסדרת ZD מבצעות ניקוי עצמי לפי התכנון ולא דורשות ניקוי פנימי עם שימוש במדיה ובחומרים מתכלים של Zebra.
אסור להסיר ולהתקין מחדש התקנים אופציונליים לטיפול במדיה כשיטת פעולה כללית. הסר רק עבור תיקונים.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.