שימוש ב-USB מארח לעדכוני קושחה
שימוש ב-USB מארח לעדכוני קושחה
View content for :
Product:

שימוש ב-USB מארח לעדכוני קושחה

יציאת USB מארח מאפשרת לך לחבר כונן USB למדפסת כדי לבצע עדכוני קושחה.
כונן הבזק USB נדרש.
השג קושחה מקושחת המדפסת דרך דף התמיכה בהדפסה של Zebra. יהיה עליך להוריד ולאחסן אותה עבור העברה.
עבור לדף התמיכה והמידע של המדפסת והשג עותק של הקושחה העדכנית ביותר דרך המקטע
FIRMWARE
(קושחה) לצורך הורדה.
 • מדפסת תגיות RFID בהעברה תרמית ZD611R‏ – zebra.com/zd611r-info
קיימת תמיכה בכונני הבזק USB (או "התקן זיכרון" או "כונן נייד") עד לנפח של ‎1 Terabyte‏ (TB). המדפסת לא תזהה כוננים שנפחם עולה על 1TB.
כונן USB חייב להיות מאותחל במערכת הקבצים FAT. שמות הקבצים חייבים להכיל 1 עד 16 תווי אותיות וספרות (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...) בלבד. השתמש רק בתווי ASCII. אין לכלול בשמות הקבצים תווים משפות אסיה, אותיות קיריליות או תווים בעלי סימני הטעמה (אקסנטים). חלק מהפונקציות לא יפעלו כהלכה אם שם הקובץ יכלול תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.
חלק מהפונקציות לא יפעלו כהלכה אם שם הקובץ יכלול תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.
תהליך זה הוא דוגמה לשימוש בשיטת ניהול מדפסת פשוטה אבל רבת עוצמה המופעלת באמצעות פונקציות שיקוף של Zebra. הוא משתמש באופן פעולה של שיקוף המוגדר כברירת מחדל כדי לעדכן את המדפסת מבלי להשתמש בהתקן חכם או במחשב. עיין במדריך למתכנתים של ZPL של המדפסת — תפעול הפקודות Mirror ו-Set-Get-Do‏ (SGD‏)
usb.mirror
.
 1. בכונן הבזק USB:
  1. צור תיקייה:
   Zebra
  2. בתיקייה זו, צור שלוש תיקיות משנה:
   app
   commands
   files
 2. בתיקייה
  ‎/appl
  , מקם עותק של גרסת הקושחה העדכנית של המדפסת.
 3. טען מדיה במדפסת. ראה טעינת גליל מדיה.
 4. הכנס את כונן USB ליציאת USB מארח במדפסת.
 5. התבונן בממשק המשתמש והמתן. הפעולות הבאות אמורות להתרחש:
  • אם הקושחה בכונן USB שונה מזו המותקנת במדפסת, הקושחה תורד אל המדפסת. המדפסת תופעל מחדש ותדפיס מדבקת תצורת מדפסת. (אם אין קושחה בכונן ה-USB, או אם גרסת הקושחה זהה, המדפסת תדלג על פעולה זו).
  • המדפסת תוריד את הקבצים מהתיקייה
   ‎/files
   , והקבצים שהורדו יופיעו בצג לפרק זמן קצר.
  • המדפסת תפעיל קבצים מסוימים מהתיקייה
   ‎/commands
   .
  • המדפסת תופעל מחדש ותציג את ההודעה הבאה:
   MIRROR PROCESSING FINISHED (עיבוד השיקוף הסתיים)
 6. הוצא את כונן ה-USB מהמדפסת.