סוגים שונים של מדיית גליל וקיפול מניפה
סוגים שונים של מדיית גליל וקיפול מניפה

סוגים שונים של מדיית גליל וקיפול מניפה

הטבלה הבאה עוזרת לזהות את סוג המדיה שיש להשתמש בו להדפסת מדבקות.
Zebra ממליצה בחום להשתמש בחומרים מתכלים ממותג Zebra, כדי שתיהנה תמיד מהדפסה באיכות גבוהה. מגוון רחב של מוצרי נייר, פוליפרופילן, פוליאסטר וויניל תוכננו במיוחד כדי לשפר את יכולות ההדפסה של המדפסת ולמנוע בלאי מוקדם של ראש ההדפסה. לרכישת חומרים מתכלים בקר בכתובת zebra.com/supplies.
  • מדיה סטנדרטית—רוב המדיה הסטנדרטית (בדידה) משתמשת בנייר מגן הדבוק למדבקה הבודדת או לרצף מדבקות.
  • מדיה בגליל רציף—רוב המדיה בגליל רציף היא מדיה להדפסה תרמית ישירה (דומה לנייר פקס) ומשמשת להדפסת מדבקות או כרטיסים.
  • חומר לתגיות—התגיות משתמשות בדרך כלל בנייר עבה (עד עובי 0.0075 אינץ'/0.19 מ"מ). חומר התגיות אינו כולל דבק או נייר מגן, ולרוב קיים חירור בין התגיות.
לקבלת מידע נוסף על סוגי המדיה הבסיסיים, עיין בטבלה להלן.
המדפסת משתמשת בדרך כלל במדיית גליל, אך יכולה להשתמש במדיה בקיפול מניפה או במדיה רציפה אחרת. השתמש בסוג המדיה הנכון לסוג ההדפסה הנדרש. עליך להשתמש במדיה תרמית ישירה.
סוגים של מדיה בגליל ומדיה בקיפול מניפה
Media Type (סוג המדיה)
איך הוא נראה
תיאור
גליל מדיה שאינה רציפה
גליל המדיה כרוך סביב ליבה בקוטר 12.7 עד 38.1 מ"מ. למדבקות יש שכבת דבק המדביקה אותן לנייר המגן, והן מופרדות במרווחים, חורים, חריצים או קווים שחורים. התגיות מופרדות בחירור. התוויות הבודדות מופרדות באחת או יותר מהשיטות הבאות:
  • מדיית רשת יוצרת הפרדה בין המדבקות באמצעות מרווחים, חורים או חריצים.
  • מדיית קו שחור משתמשת בקווים שחורים מודפסים מראש על-גב המדיה כדי לסמן את הפרדת המדבקות.
  • מדיה מחוררת כוללת חירור המאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות. ייתכן שהמדיה תסומן גם בקווים שחורים או בצורות הפרדה אחרות בין המדבקות או התגיות.
  • מדיה מחוררת כוללת חירור המאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות. ייתכן שהמדיה תסומן גם בקווים שחורים או בצורות הפרדה אחרות בין המדבקות או התגיות.
מדיה לא רציפה בקיפול מניפה
מדיה בקיפול מניפה מקופלת בצורת זיגזג. למדיה בקיפול מניפה יכולה להיות הפרדת מדבקות זהה לזו של מדיה לא רציפה בגליל. ההפרדה יכולה להיות בקיפול עצמו או בקרבתו.
מדיה רציפה בגליל
גליל המדיה כרוך סביב ליבה בקוטר 12.7 עד 38.1 מ"מ. במדיה רציפה בגליל אין מרווחים, חורים, חריצים או קווים שחורים המציינים הפרדת מדבקות. תכונה זו מאפשרת להדפיס את התמונה בכל מקום על המדבקה. יחידת חיתוך יכולה לשמש כדי להפריד בין המדבקות הבודדות. במדיה רציפה, השתמש בחיישן טרנסמיסיבי (מרווח) כדי שהמדפסת תוכל לזהות מתי המדיה מסתיימת.