מה נמצא באריזת Zebra ZD611R?
מה נמצא באריזת Zebra ZD611R?
View content for :
Product:

מה נמצא באריזת Zebra ZD611R?

המדפסת נשלחת בדרך כלל עם הפריטים הבאים.

כלול

מדפסת ZD621R
כבל USB
מדפסת
כבל USB
תיעוד המדפסת
ספק כוח
כבל חשמל
גליל RFID בקוטר פנימי של 3 אינץ' ערכת מתאם וליבת סרט

לא כלול

מדיית RFID שולחנית - מדבקות RFID, תגיות, סרטים, אביזרים ועוד.