תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן USB ואליו
תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן USB ואליו
View content for :
Product:

תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן USB ואליו

האפשרות Print USB File (הדפסת קובץ מ-USB) מאפשרת לך להדפיס קבצים מכונן USB בעל נפח אחסון גבוה, כגון כונן USB.
אפשר להדפיס רק קבצים הניתנים להדפסה (
‎.ZPL
ו-
‎.XML
) מהתקן USB בעל נפח אחסון גבוה, והקבצים חייבים להיות בספריית הבסיס, ולא בספריות משנה.
קיימת תמיכה בכונני הבזק USB (או "התקן זיכרון" או "כונן נייד") עד לנפח של ‎1 Terabyte‏ (TB). המדפסת לא תזהה כוננים שנפחם עולה על 1TB.
כונן USB חייב להיות מאותחל במערכת הקבצים FAT. שמות הקבצים חייבים להכיל 1 עד 16 תווי אותיות וספרות (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...) בלבד. השתמש רק בתווי ASCII. אין לכלול בשמות הקבצים תווים משפות אסיה, אותיות קיריליות או תווים בעלי סימני הטעמה (אקסנטים). חלק מהפונקציות לא יפעלו כהלכה אם שם הקובץ יכלול תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.
חלק מהפונקציות לא יפעלו כהלכה אם שם הקובץ יכלול תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.
 1. העתק את הקבצים הבאים לספרייה ברמת הבסיס של כונן ה-USB. אל תמקם קבצים אלה בתיקיית משנה.
  קובץ 7:
  KEYBOARDINPUT.ZPL
  קובץ 8:
  SMARTDEVINPUT.ZPL
 2. הכנס את כונן USB ליציאת USB מארח במדפסת.
 3. מתצוגת המדפסת, גע ב-
  Menu (תפריט)
  Storage (אחסון)
  במסך
  Home
  (בית) של המדפסת.
  מציג את מסך הבית של המדפסת.
 4. גע ב-
  Menu (תפריט)
  Storage (אחסון)
  USB
  Copy: (העתק:)
  Files to Printer
  (קבצים למדפסת).
  מציג את ההדפסה: ממסך תפריט USB.
  המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
 5. גע ב
  תיבה
  לצד הקבצים הרצויים. זמינה גם האפשרות
  Select All
  (בחר הכל).
 6. גע ב
  סימן הביקורת
  כדי להעתיק את הקבצים הנבחרים.
 7. הוצא את כונן ה-USB מהמדפסת.
המדפסת מאחסנת את הקובץ בזיכרון E:‎.
כעת תוכל להעתיק קבצים מהמדפסת לכונן הבזק USB באמצעות
Storage (אחסון)
USB
Copy: (העתק:)
התפריט
Files to USB
(קבצים ל-USB).
כל קובץ
‎.ZPL
שיועתק יעבור עיבוד, כך שתוכן הקובץ יהיה מתאים לשליחה למדפסת לצורך הפעלה רגילה.