ניקוי נתיב המדיה
ניקוי נתיב המדיה
View content for :
Product:

ניקוי נתיב המדיה

השתמש במטלית ניקוי או במטלית שאינה משירה סיבים כדי להסיר לכלוך, אבק או לכלוך מוצק שהצטברו על משטחי המחזיקים, המובילים ונתיב המדיה.
הרטב קלות את המטלית באלכוהול איזופרופיל (רמת טוהר של 99.7% לפחות). באזורים קשים לניקוי, הספג את מטלית הניקוי בכמות אלכוהול גדולה יותר כדי להרטיב את הלכלוך ולפרק את חומרי הדבק שהצטברו על המשטחים בתא המדיה.
אסור לנקות את ראש ההדפסה, החיישנים או גליל ההדפסה במסגרת תהליך זה.
 1. נקה את המשטחים הפנימיים של מחזיקי הגליל ואת הצד התחתון של מובילי המדיה באמצעות מטליות ניקוי.
 2. נגב את תעלת ההחלקה של החיישן הניתן להזזה (אך לא את החיישן). הזז את החיישן כדי לנקות את כל האזורים.
 3. המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת. סלק חומרי ניקוי משומשים.
  מציג ניקוי של החצי התחתון של המדפסת
  1 - מובילי מדיה
  2 - אסור לנקות את החיישן
  3 - מחזיקי גליל מדיה