מחוונים ובקרות של הסוללה
מחוונים ובקרות של הסוללה
View content for :
Product:

מחוונים ובקרות של הסוללה

הסוללה משתמשת באספקת המתח של המדפסת ובלחצן הבקרה היחיד שלה.
לאביזר הסוללה למדפסת האופציונלי יש ממשק משתמש פשוט בעל לחצן אחד וארבע נוריות חיווי LED לבקרה ולתצוגה של המצב והתקינות של הסוללה. הסוללה פועלת כאל-פסק (UPS) של המדפסת. לקבלת מידע על השימוש בסוללה עם מצבי המדפסת והחיסכון בחשמל (כגון שינה וכיבוי), ראה הדפסה עם אופציית בסיס סוללה מחובר וסוללה.
בקרות הסוללה
מציג את נוריות החיווי של הסוללה, לחצן ההפעלה ולחצן הבקרה.
‎1‎
מבט מאחור על הסוללה
‎2‎
מחוון תקינות הסוללה
3
נוריות חיווי מפלס טעינה
‎4‎
לחצן בקרת סוללה

לחצן
בקרת סוללה

הלחצן מסייע לך לבקר את הסוללה, בתוך המדפסת ומחוצה לה.
 • Battery On
  (סוללה מופעלת) - לחץ ושחרר.
  • מעיר (מפעיל את המתח) את הסוללה ממצב שינה או כיבוי
   . נבדקים תקינות הסוללה ומצב הטעינה שלה. כל נוריות החיווי של הסוללה מהבהבות ביחד 3 פעמים. למפעיל יש כעת דקה אחת להפעיל את המדפסת לפני שהסוללה חוזרת למצב שינה או כיבוי הקודם.
  • הסוללה מציגה את מפלס הטעינה של הסוללה במשך 10 השניות הראשונות
   לאחר השלמת בדיקות התקינות הפנימיות של הסוללה
  • מצב כיבוי
   - לחץ והחזק את הלחצן למשך 10-11 שניות ושחרר. הסוללה מתחילה את הכיבוי ובערך 3 שניות מאוחר יותר כל נוריות החיווי של הסוללה יהבהבו שלוש פעמים כדי להודיע לך שהסוללה כבית.

מחוון
תקינות הסוללה

מציג את מצב הטעינה של הסוללה ואת תקינות הסוללה.
 • ירוק
  - תקינות טובה, הטעינה הושלמה ומוכנה לפעולה.
 • כתום
  - בטעינה (המדפסת במצב מופסק).
 • אדום
  - קיימת שגיאה פנימית בסוללה. הוצא את הסוללה וראה פתרון בעיות.
 • אדום מהבהב
  - תקלת טעינה, טמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי, תקלת ניטור פנימית וכו'.

מחוון
רמת טעינה
של סוללה

מציג את מצב הטעינה של הסוללה ואת תקינות הסוללה.
 • שלושה פסים ירוקים
  מופעלים, לא מהבהבים - הסוללה טעונה במלואה. הסוללה הפסיקה את הטעינה.
 • שני פסים ירוקים
  פועלים והפס העליון מהבהב. פחות מטעינה מלאה.
 • פס ירוק אחד
  מהבהב - הגיע הזמן לטעון את הסוללה.
 • אין פסים
  - יש לטעון את הסוללה, אבל מחוון
  תקינות הסוללה
  מהבהב בעת לחיצה על לחצן
  Battery Control
  (בקרת הסוללה). לא ניתן להפעיל את המדפסת.
 • כתום
  - בטעינה.