הבעיה: ההגדרות אבדו או שהמכשיר מתעלם מהן
הבעיה: ההגדרות אבדו או שהמכשיר מתעלם מהן

הבעיה: ההגדרות אבדו או שהמכשיר מתעלם מהן

מצב

פרמטרים מסוימים של תכנות לא הוגדרו כהלכה.

הגורם: הגדרות מדפסת/עיצוב שלא נשמרו אבדו

הגדרות המדפסת השתנו אך לא נשמרו.

תיקון: שמור הגדרות מדפסת/עיצוב

תמיכת מדפסת פנימית
 1. לא השתמשת בפקודת
  ‎^JU
  של ZPL לשמירת התצורה שלך לפני הפסקת פעולת המדפסת. הפסק את פעולת המדפסת והפעל אותה כדי לוודא שההגדרות נשמרו.

הגורם: תחביר מדבקה שגוי

קיימות שגיאות תחביר בפקודות תבנית/טופס המדבקה או שהפקודות נשלחו ישירות למדפסת או השימוש בהן שגוי.
 • פקודה פנימית או פעולה אחרת הפסיקה את היכולת לשנות את הפרמטר.
 • פקודה פנימית או פעולה אחרת שינתה את הפרמטר בחזרה להגדרת ברירת המחדל.

תיקון: שמור הגדרות מדפסת/עיצוב

תמיכת מדפסת פנימית
 • אפס הגדרות מדפסת. לעתים מועיל לאפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל שקבע היצרן.
 • עדכן את קושחת המדפסת במקרה של זיכרון פגום.
 • בדוק את תחביר תבנית המדבקה.
  עיין ב-ZPL Programmers בכתובת zebra.com/manuals. לקבלת מידע נוסף על תכנות מדפסת ומדבקות.