התקן מראש ציוד אופציונלי ומודולי קישוריות של המדפסת
התקן מראש ציוד אופציונלי ומודולי קישוריות של המדפסת

התקן מראש ציוד אופציונלי ומודולי קישוריות של המדפסת

התקן מראש את הציוד האופציונלי הבא של המדפסת לפני המשך התקנת המדפסת. המדפסת מזהה אוטומטית ומעדכנת את החומרה האופציונלית ואת תצורת החומרה של המדפסת. מתאמי הגודל של גליל המדיה לא מזוהים. ייתכן שיהיה בהם צורך עבור המדיה שבחרת.
  • קישוריות אלחוטית פנימית: Wi-Fi‏ (802.11ac – כולל a/b/g/n), Bluetooth Classic 4.X (תואם ‎3.X) וBluetooth Low Energy (LE)‎
  • מתאמי גודל לליבת גליל מדיה עבור מדיה בקוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ'), 50.8 מ"מ (2.0 אינץ') או 76.2 מ"מ (3.0 אינץ')