גופני מדפסת
גופני מדפסת

גופני מדפסת

מדפסת מסדרת ZD תומכת בדרישות השפה והגופנים שלך.
שפת התכנות ZPL‎ מספקת טכנולוגיית מיפוי ושינוי גודל גופנים מתקדמת, לתמיכה בגופני מיתאר (outline) (כגון TrueType‎ או OpenType‎) ומיפוי תווים Unicode כמו גם גופני מפת סיביות בסיסיים ודפי קוד תווים.
יכולות הגופנים של המדפסת תלויות בשפת התכנות. מדריכי תכנות ZPL ותכנות EPL מיושנת מתארים ומתעדים את הגופנים, דפי הקוד, הגישה לתווים, רישום הגופנים, והמגבלות של שפות תכנות המדפסת המתאימות שלהם. למידע על תמיכה בטקסט, בגופנים ובתווים, עיין במדריכי תכנות המדפסת.
המדפסת כוללת כלי עזר ויישומים התומכים בהורדת גופנים אל המדפסת עבור שפות תכנות ZPL ותכנות EPL מיושנת.
לא ניתן להעתיק, לשכפל או לשחזר גופני ZPL שהותקנו במפעל אל המדפסת שלך על-ידי טעינה מחדש או עדכון של הקושחה. אם גופני ZPL בעלי רישיון מוגבל אלה יוסרו באמצעות פקודה למחיקת אובייקטים מפורשת של ZPL, יהיה צורך לרכוש אותם מחדש או להתקין אותם מחדש באמצעות כלי עזרה להפעלה ולהתקנה של גופנים. לגופני EPL אין מגבלה כזו.

זיהוי הגופנים במדפסת

הגופנים והזיכרון משותפים לשפות התכנות של המדפסת. ניתן לטעון את הגופנים באזורי אחסון שונים במדפסת. תכנות ZPL מסוגל לזהות גופני EPL ו-ZPL. תכנות EPL מסוגל לזהות גופני EPL בלבד. לקבלת מידע נוסף על הגופנים וזיכרון המדפסת, עיין במדריכי התכנות המתאימים.
 • כדי לנהל ולהוריד גופנים לפעולת הדפסה של ZPL, השתמש בכלי העזר להתקנה של Zebra או ב-ZebraNet™ Bridge.
 • כדי להציג את כל הגופנים הטעונים במדפסת, שלח את פקודת ‎
  ^WD
  של ZPL. לפרטים, עיין ב-ZPL Programmers Guide (מדריך למתכנתים של ZPL).
  • גופני מפת סיביות באזורי הזיכרון השונים של המדפסת מזוהים ב-ZPL בסיומת קובץ ‎.FNT
  • גופנים המאפשרים שינוי גודל מזוהים ב-ZPL בסיומות TTF‏, ‎.TTE או ‎.OTF EPL אינה תומכת בגופנים אלה.

ביצוע לוקליזציה במדפסת באמצעות דפי קוד

המדפסת תומכת בשתי ערכות של שפה, אזור וערכות תווים עבור הגופנים הקבועים הטעונים במדפסת עבור שתי שפות תכנות המדפסת; ZPL ו-EPL. המדפסת תומכת בלוקליזציה באמצעות דפי קוד של מפות תווים בינלאומיות נפוצות.
עבור תמיכה בדף קוד ZPL, כולל Unicode, עיין בפקודה
‎^CI
במדריך למתכנתים של ZPL.

גופנים לשפות אסיה וערכות גופנים גדולות אחרות לשפות אסיה

לגופנים האידיאוגרפיים והפיקטוגרפיים של שפות אסיה יש ערכות תווים גדולות עם אלפי תווים התומכות בדף קוד של שפה אחת. כדי לתמוך בערכות תווים גדולות לשפות אסיה, התעשייה אימצה מערכת תווים כפולת-בתים (עד 67840) במקום מערכת תווי בית יחיד (עד 256) המשמשת תווים לשפות לטיניות, כדי לתמוך בערכות גופנים גדולות. כדי לטפל בשפות רבות באמצעות ערכת תווים יחידה פותחה מערכת Unicode. גופן Unicode תומך בנקודת קוד אחת או יותר (תוכל להתייחס אליהן כאל מפות תווים של דפי קוד) שהגישה אליהן נעשית באמצעות שיטה סטנדרטית הפותרת סתירות במיפוי תווים. שפת התכנות ZPL תומכת ב-Unicode. שתי שפות התכנות של המדפסת תומכות בערכות גופנים גדולות, כפולות-בתים, פיקטוגרפיות לשפות אסיה.
מספר הגופנים שניתן להוריד תלוי בנפח זיכרון ההבזק שעדיין לא נמצא בשימוש ובגודל הגופן שיש להוריד.
גופני Unicode מסוימים הם גדולים, כגון גופן MS (Microsoft) Arial Unicode (23 MB)‎‏ הזמין להורדה מ-Microsoft או גופן Andale (22 MB)‎‏ שמציעה Zebra. ערכות גופנים גדולות אלה תומכות גם במספר שפות רב.

קבלת גופנים לשפות אסיה

המשתמש או האינטגרטור יכולים להוריד ערכות גופני מפת סיביות לשפות אסיה אל המדפסת. גופני ZPL נרכשים בנפרד מהמדפסת. גופני EPL Asian Fonts זמינים להורדה בחינם מאתר Zebra.
 • סינית פשוטה וסינית מסורתית (גופן SimSun נטען מראש במדפסות הנמכרות עם כבל חשמל סיני.)
 • יפנית — מיפויי JIS ו-Shift-JIS
 • קוריאנית כולל Johab
 • תאילנדית