תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה
תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה
View content for :
Product:

תרגיל 5: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה

השתמש ביישום Zebra Utilities בהתקן חכם או בטלפון כדי לבצע פעולות מדפסת בסיסיות.
השלבים בתרגיל זה עשויים להיות שונים בהתאם להתקן החכם שלך, לספק השירות, או לקיום כלי העזר Zebra Utilities שניתן ללא תשלום כשהוא מותקן בהתקן החכם שלך.
עיין ב-Zebra Bluetooth User Guide (מדריך למשתמש ב-Bluetooth של Zebra) לקבלת הוראות ספציפיות כיצד להגדיר את תצורת המדפסת לשימוש בממשק Bluetooth. עותק של מדריך זה זמין בכתובת zebra.com/manuals.
 1. אם לא התקנת עדיין את יישום כלי העזר Zebra Utilities בהתקן שלך, עבור לחנות היישומים של ההתקן שלך, חפש את היישום Zebra Utilities והתקן אותו.
 2. כדי לבצע צימוד של ההתקן החכם למדפסת על-ידי אחיזת ההתקן החכם קרוב לסמל NFC במדפסת.
  1. במידת הצורך, גש למידע Bluetooth על המדפסת באמצעות ההתקן החכם שלך. לקבלת הוראות עיין במסמכי היצרן המתייחסים להתקן שלך.
  2. במידת הצורך, בחר את המספר הסידורי של מדפסת Zebra כדי לשייך בינה לבין ההתקן.
  3. אחרי שהמדפסת זיהתה את ההתקן החכם שלך, היא עשויה להנחות אותך לאשר או לדחות את השיוך. במידת הצורך הקש על
   ACCEPT
   (אשר). התקנים חכמים מסוימים יצומדו למדפסת ללא המנחה הזה.
 3. הפעל את היישום Zebra Utilities בהתקן שלך.
  יוצג התפריט הראשי של Zebra Utilities.
  מציג את מסך התפריט Print Station (תחנת הדפסה).
 4. בצע את השלבים הבאים אם ברשותך התקן Apple: כדי להפעיל תקשורת.
  1. הקש על סמל
   Settings
   (הגדרות) (גלגל שיניים) בפינה הימנית התחתונה.
  2. שנה את ההגדרה של
   Get Labels From Printer
   (קבל מדבקות מהמדפסת) אל
   ON
   (מופעל).
  3. גע באפשרות
   Done
   (סיום).
 5. גע באפשרות
  Files
  (קבצים)
  ההתקן החכם יקבל את הנתונים מהמדפסת ויציג אותם.
  השלמת תהליך האחזור עשויה להימשך דקה או יותר.
 6. גלול בין התבניות המוצגות ובחר את
  E:SMARTDEVINPUT.ZPL
  .
  על-פי השדה
  ‎^FN
  בתבנית המדבקה, ההתקן החכם יבקש ממך להזין את שמך.
 7. הזן את שמך כשתופיע הנחיה לכך.
 8. אם תרצה בכך, שנה את כמות המדבקות להדפסה.
 9. גע ב-
  PRINT
  (הדפסה) כדי להדפיס את המדבקה.