קבצים להשלמת התרגילים
קבצים להשלמת התרגילים
View content for :
Product:

קבצים להשלמת התרגילים

הקבצים לדוגמה מוצגים כדי לספק לך סימוכין לתכנות ולגרפיקה של ZPL המשמשים בפעילויות אלה.
קובץ 1:
ZEBRA.BMP
מציג את הלוגו של Zebra.
קובץ 2:
SAMPLELABEL.TXT
^XA ^FO100,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FO100,475^A0N,50,50^FDMirror from USB Completed^FS ^XZ
תבנית מדבקה פשוטה זו מדפיסה את לוגו Zebra ושורת טקסט בסוף תרגיל השיקוף.
קובץ 3:
LOGO.ZPL
משתמש בקובץ לוגו Zebra במבנה מפת סיביות.
קובץ 4:
USBSTOREDFILE.ZPL
CT~~CD,~CC^~CT~ ^XA~TA012~JSN^LT0^LH0,0^JMA^PR4,4~SD15^LRN^CI0^XZ ~DG000.GRF,07680,024,,[image data] ^XA ^LS0 ^SL0 ^BY3,3,91^FT35,250^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FT608,325^XG000.GRF,1,1^FS ^FT26,75^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed from a format stored^FS ^FT26,125^A0N,28,28^FH\^FDon a USB Flash Memory drive. ^FS ^BY3,3,90^FT33,425^BCN,,Y,N ^FD>:Zebra Technologies^FS ^PQ1,0,1,Y^XZ ^XA^ID000.GRF^FS^XZ
תבנית מדבקה זו מדפיסה תמונה וטקסט. הקובץ יישמר בכונן USB בספריית הבסיס כדי שיהיה ניתן להדפיס אותו.
קובץ 5:
VLS_BONKGRF.ZPL
קובץ 6:
VLS_EIFFEL.ZPL
קובץ 7:
USBSTOREDFILE.ZPL
^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a keyboard input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS ^XZ
תבנית מדבקה זו, המשמשת לתרגיל הזנת הקלט במקלדת USB, מבצעת את הפעולות הבאות:
  • יצירת ברקוד עם התאריך הנוכחי, בהתבסס על הגדרת ה-RTC (שעון זמן אמת) שלך.
  • הדפסת הגרפיקה של לוגו Zebra.
  • הדפסת טקסט קבוע.
  • מדפיסה טקסט שהזין המפעיל באמצעות המקלדת.
קובץ 8:
USBSTOREDFILE.ZPL
^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a smart device input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS^XZ
תבנית מדבקה זהה למדבקה הקודמת, אך עם הדפסת טקסט שונה. תבנית זו משמשת לתרגיל הזנת קלט מהתקן חכם.